Vraagouders

Vraagouders zijn ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren), omdat zij bijvoorbeeld buitenshuis werken of een opleiding volgen.

Kleinschaligheid, huiselijkheid en flexibiliteit zijn de kernwoorden van gastouderopvang. Veel ouders kiezen om deze redenen voor deze vorm van opvang. Het gastouderbureau helpt u bij het vinden van het juiste opvangadres door uw wensen te vergelijken met ons bestand van zorgvuldig geselecteerde gastouders.

De opvangtijden kunnen in overleg met de gastouder aangepast worden aan uw persoonlijke wensen. U kunt hierbij denken aan enkele uren per dag tot een aantal dagen per week.

Aanmeldingsprocedure

Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt bij u thuis plaats. In dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de werkwijze van het gastouderbureau. Tevens zullen uw wensen met betrekking tot de opvang geïnventariseerd worden. Er wordt tijdens dit gesprek ook een overeenkomst afgesloten tussen u en het gastouderbureau.

Voor de bemiddelingsmedewerker is dit gesprek bedoeld om een indruk van u en uw gezin te krijgen, zodat wij een passend gastgezin kunnen vinden.

Lees voor de bemiddelingsprocedure verder onder het kopje bemiddelingsprocedure.

De opvang kan gebeuren door een “onbekende” gastouder, of door familie, vrienden of kennissen van de ouders. Alle gastouders moeten echter wel aan dezelfde eisen voldoen. Deze eisen zijn wettelijk vastgesteld en kunt u vinden onder het kopje gastouders.

Opvang bij de vraagouders thuis

U kunt uw kinderen op laten vangen bij een gastouder thuis, maar ook in uw eigen huis. Als u opvang in uw eigen huis hebt, valt deze onder de regeling Dienstverlening aan huis. Hierbij gelden een aantal afwijkende regels ten opzichte van de opvang bij een gastouder thuis. Een gastouder aan huis ontvangt minimaal het minimumloon, daarnaast hebben ze recht op 8% vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren. Deze vakantie-uren zijn op jaarbasis ongeveer 4 normale werkweken. Tevens hebben ze recht op doorbetaling bij ziekte. Dit zijn 6 weken minus de eerste 2 ziektedagen. Gastouders hebben tevens onder bepaalde voorwaarden recht op transitiekosten.

  • De gastouder heeft langer dan 2 jaar opgevangen voor de vraagouder
  • Het contract wordt opgezegd door de vraagouder, ook bij bv het bereiken van de leeftijd van 4 jaar van een kind.

De gastouder heeft dan recht op 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt jaar.

Op de site van OCW kunt u lezen wat de regeling verder precies inhoudt.

Kinderopvangtoeslag

Nadat er een koppeling tot stand is gekomen, ontvangt u van het gastouderbureau een offerte. Daarin staat het uurbedrag en het aantal uren per maand dat u opvang afneemt. Mochten er wijzigingen zijn in de opvang, dan ontvangt u een nieuwe offerte. Met deze gegevens kunt op www.toeslagen.nl uw kinderopvangtoeslag aanvragen. Tevens kunt u hier een proefberekening laten maken om te zien wat u aan kinderopvangtoeslag kunt ontvangen.

U ontvangt jaarlijks een jaaropgaaf met daarin het totaal afgenomen aantal uren en het uurbedrag van de opvang. Deze ontvangt u begin februari, over het jaar ervoor.