Risico-inventarisatie

Voorafgaand aan de eerste plaatsing van een gastkindje bij een gastouder wordt  de Risico-inventarisatie
 Gezondheid en Veiligheid uitgevoerd. Deze wordt gedaan door de bemiddelingsmedewerker samen met de vraag– en gastouder. Hierbij wordt bekeken welke risico’s er zijn binnen het huis waar het kind opgevangen gaat worden en wat er preventief aan gedaan kan of moet worden. Wanneer er actiepunten zijn, wordt er tevens afgesproken wie ze gaan oplossen en op welke termijn ze gedaan moet zijn. Deze afspraken worden later gecontroleerd door de bemiddelingsmedewerker.
Wanneer er bijv. verbouwt is in het huis van de gastouder, wordt de Risico-inventarisatie opnieuw gedaan.

De inventarisatie wordt jaarlijks opnieuw gedaan door de bemiddelingsmedewerker bij de gastouder of de ouder thuis. Hierbij zijn de vraagouders verder niet meer aanwezig.

De inventarisatie gebeurt digitaal, een kopie ervan wordt naar de gastouder gemaild, zodat deze hem kan laten zien aan de GGD wanneer zij op controle komen.