Pedagogisch beleid

Wat Gastouderbureau ’t Vlindertje belangrijk vindt is dat er door alle gastouders kwalitatief goede opvang geboden wordt. Dit vanuit onze visie op een kind, op het opvoeden van een kind en op het spel van een kind. Hieronder wordt kort weergeven wat de visie is.

Visie op “kind-zijn”

Bij ‘t Vlindertje staat het belang van het kind voorop. Ieder kind is een uniek persoon en heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. Het karakter en de vermogens van een kind zullen bij ons altijd gerespecteerd worden.

Visie op Opvoeden

Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt en – hierop inspelend – het bieden van een vertrouwde omgeving, ruimte en mogelijkheden, zodat kinderen de wereld kunnen ontdekken, onderzoeken en uiting kunnen geven aan de ervaringen en belevingen die ze opdoen.

Visie op spel

Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle kinderen over de hele wereld spelen, omdat ze het leuk vinden. Spel is de taal van kinderen. Spel stimuleert kinderen in hun ontplooiing. Door samen te spelen, leren ze rekening met elkaar te houden. Kinderen leren van hun spel doordat ze iets uitproberen en op zoek zijn naar dat wat een gewenst resultaat oplevert. Ze leren door imitatie van anderen en ze worden positief gestimuleerd.

Pedagogisch doel

Het doel van de kinderopvang via Gastouderbureau ’t Vlindertje, is kinderen in de leeftijd van 6 weken t/m 12 jaar op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden in een huiselijke en vertrouwde omgeving. Wij zorgen niet alleen voor de opvang van kinderen, maar in samenwerking met de ouders ook voor de opvoeding.

Van de gastouders wordt een bepaalde competentie verwacht op de volgende gebieden:

  • emotionele veiligheid
  • persoonlijke competentie
  • overdracht normen en waarden

Hier kunt u het Pedagogisch beleid in zijn geheel lezen.