Gastouderbureau

Het gastouderbureau is erkend en geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen, onder nummer 755893530. In dit register staat tevens een link naar het inspectierapport uitgevoerd door de GGD.

De eisen die door de overheid aan een gastouderbureau worden gesteld en die worden gecontroleerd door de GGD, zijn:

 •  doen van een intake bij gast- en vraagouder na aanmelding bij ons bureau
 • koppelen na een geslaagde bemiddeling
 • administratieve zaken, zoals factureren, kassiersfunctie (dus het doorsluizen van het geld van de vraag- naar de gastouder), jaaropgaves, maken van contracten en offertes
 • hebben van een pedagogisch beleidsplan en een protocol kindermishandeling
 • 2x per jaar een huisbezoek bij de gastouder
 • jaarlijkse evaluatie met de vraagouder
 • het hebben van een oudercommissie
 • jaarlijkse risico-inventarisatie op de plek van opvang en het maken van een plan van aanpak
 • hebben van een klachtenregeling

De extra’s die Gastouderbureau ’t Vlindertje biedt, zijn:

 • goede bereikbaarheid is één van onze speerpunten: via telefoon en/of mail proberen wij uw vragen zo snel mogelijk naar tevredenheid te beantwoorden.
 • u wilt niet eindeloos doorverwezen worden. Bij ons treft u korte, directe lijnen naar de medewerkster die u wilt spreken.
 • wij volgen de ontwikkelingen in de kinderopvang, en met name in de gastouderopvang op de voet. Wanneer de ontwikkelingen dat vragen, zullen wij snel actie kunnen ondernemen om daar op de juiste manier op in te spelen.
 • geen extra kosten bij vervangende opvang
 • ook zullen wij middels een digitale nieuwsbrief u op de hoogte houden van de actualiteiten in de kinderopvang. Deze nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.
 • wij bieden gastouders de mogelijkheid tot jaarlijkse EHBO-opfrisavonden en thema-avonden om de kennis up-to-date te houden.
 • wij hebben waardering voor mond-tot-mond reclame: wanneer u een nieuwe ouder aanbrengt waarmee we een contract aangaan dan ontvang u als tip-gever een VVV-bon ter waarde van 15 euro.
 • zoals u gelezen heeft vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. Daarom organiseren wij jaarlijks een uitje voor zowel gast- als vraagouders. Dit is een leuke mogelijkheid om elkaar in een ontspannen sfeer beter te leren kennen.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een gastouder, het gastouderbureau of over de gang van zaken. U kunt met uw klacht altijd terecht bij de bemiddelingsmedewerker. Hierna zal de interne klachtenprocedure opgestart worden.

Wanneer een klacht niet intern opgelost kan worden, dan bestaat er een onafhankelijke geschillencommissie.  Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u contact met ons opnemen.

VGOB

Verder is het gastouderbureau lid van de brancheorganisatie VGOB.