Profiel van de gastouder

Wettelijke eisen

 • heeft een leeftijd van minimaal 18 jaar
 • is in het bezit van een mbo-2 diploma zorg en welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma (na te vragen bij het gastouderbureau)
 • is in het bezit van een certificaat EHBO bij kinderen, volgens de eindtermen van het Oranje Kruis
 • kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Deze dient aangevraagd te worden bij de gemeente. papieren hiervoor ontvangt u van het gastouderbureau
 • kan VOG’s overleggen van alle volwassen huisgenoten
 • is WA verzekerd
 • beschikt over een woning die voldoet aan de eisen rondom veiligheid en hygiene. Deze worden gecheckt aan de hand van een lijst waarover het gastouderbureau beschikt

Verder wordt er gekeken naar de ervaring, leefstijl en motivatie. Aan de hand van een aantal punten zal de bemiddelingsmedewerker een zo goed mogelijk beeld proberen te krijgen van de gastouder. Hierbij wordt onder andere gelet op de volgende criteria:

Algemeen

 • gaat graag met kinderen om
 • heeft een goede gezondheid
 • bezit geestelijke evenwichtigheid
 • heeft een open en flexibele instelling
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • is in staat tot het bieden van continu├»teit en stabiliteit
 • kan warmte en geborgenheid geven aan het gastkind
 • is in staat tot het stimuleren van een kind in zijn of haar eigen ontwikkeling
 • heeft ervaring in het omgaan met kinderen
 • heeft aandacht voor en inzicht in de eigen individualiteit van het gastkind
 • staat positief ten opzichte van de opvang van kinderen door anderen dan de eigen ouders.

Relatie vraagouder / gastouder

 • staat open voor en respecteert de mogelijk andere idee├źn en levenswijzen van vraagouders
 • is bereid tot samenwerking met vraagouders
 • kan zich inleven in de situatie van vraagouders
 • is in staat tot het maken en naleven van duidelijke afspraken met vraagouders
 • kan eventuele problemen bespreekbaar maken.

Relatie gastouder / gastouderbureau

 • is bereid om met het gastouderbureau samen te werken
 • is bereid begeleiding van het gastouderbureau te accepteren
 • is bereid bijscholing te volgen
 • kan zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie
 • kan zich houden aan het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau.

Gezin en omgeving van de gastouder

 • eventuele gezinsleden van de gastouder moeten positief staan ten opzichte van de opvang van een gastkind
 • het gezin van de gastouder is in goede verstandhouding, er zijn niet te veel problemen en het gastkind mag niet gebruikt worden om de eigen onverwerkte problematiek op te lossen
 • in en om het huis waar de opvang plaats vindt, is het in voldoende mate veilig en schoon
 • er is voldoende ruimte om te eten, te spelen en te slapen
 • er is een mogelijkheid om buiten te spelen
 • het gastoudergezin is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd
 • de eventuele huisdieren lijken volledig te vertrouwen, het kind mag nooit alleen gelaten worden met de huisdieren.